beelden

/

/

Tuin

/

KERAMISCHE HOOFDEN

KERAMISCHE HOOFDEN

Materiaal

Oplage

Er zijn verschillende maten en kleurencombinaties verkrijgbaar

Afmetingen

30cm tot 61cm hoog

Fotografie

Claude Smekens / Carlo Despriet / André Steegmans

Engobes : Marlies Crooijmans / Lut Valkenborgh